Rekruttering Himmerland

Hos Power People er sikringen af kvaliteten på de vikarer, som vi rekrutterer til Himmerland i højsædet. Derfor er vi også meget omhyggelige, når vi rekrutterer kandidater, som skal besætte vikarstillinger i virksomheder i Himmerland.

De fire trin

Hos os inddeler vi rekrutteringen til Himmerland i følgende fire trin: forarbejde, udvælgelse, kandidatsøgning og præsentation og opfølgning. For at der kan rekrutteres en kandidat til Himmerland, kræver det et forarbejde i form af:

·​udvælgelse af medier

·​formulering af stillingsopslag

·​indryk af medier

·​kandidat- og jobprofil.

Herefter påbegyndes det andet trin, som er udvælgelsen, hvor repræsentanterne bliver sikret i kvalitet til rekruttering i Himmerland igennem:

·​et første møde

·​en indkaldelse til møde

·​en førstehåndsscreening.

Efterfølgende starter kandidatsøgningen af rekruttering til Himmerland, hvor følgende opgaver bliver udført:

·​besvarelse af henstillinger

·​udvælgelse af mulige kandidater i form af eventuelle interviews over telefonen

·​søgning i Power Peoples databank

I rekrutteringen til Himmerlands sidste trin foretages en præsentation samt opfølgning, hvor:

·​der udføres en opfølgning efter, at rekrutteringen til Himmerland har fundet sted i 2-4 måneder

·​2-5 ansøgere bliver introduceret for virksomheden, hvorefter de udvælger hvilke kandidater, der bliver viderestillet til en samtale

Power People kan i rekrutteringen til Himmerland være behjælpelige indenfor alle fire trin, men ønsker virksomheden kun, at vi sørger for et af trinnene, vil det også være en mulighed.

​Power People

​Ring os op

Telefon: ​98 12 12 92

Skriv til os

Send os en e-mail: klik her